Truyện Action
Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Nguyên Tôn
34 phút trước

Nguyên Tôn

Player
34 phút trước

Player

U Nhân
8 giờ trước

U Nhân

Võ Nghịch
8 giờ trước

Võ Nghịch

Himenospia
8 giờ trước

Himenospia

Ashita no Joe
8 giờ trước

Ashita no Joe