Đế Quốc Kiến

Tên Khác: Ari no Teikoku

Tình trang: Đang cập nhật

Đang dịch: Chap 21 Tiếng Việt

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thống kê:001830
Tất cả kiến đều làm việc vì nữ hoàng. Đây là đế quốc kiến nơi mùi hương của nữ hoàng chi phối tất cả. Một "dấu hiệu" xuất hiện đã thay đổi vận mệnh của kiến thợ Lulya.
Danh sách chương
1 ngày trước
1 tuần trước
3 tuần trước
3 tuần trước
1 tháng trước
1 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
11 tháng trước
Bình Luận