Hiệu Ứng Stigma

Tình trang: Đang cập nhật

Đang dịch: Chap 59.2 Tiếng Việt

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thống kê:005640
Một nữ hầu gái phải chịu đánh thay cho cậu chủ quý tộc của mình. Tuổi thơ của cô là những mảnh kí ức bi thương, tàn nhẫn; nhưng cô lại chưa từng có suy nghĩ thù hận đối với cậu ta. Đúng hơn là, cô đã yêu người con trai ấy – đôi bàn tay ấm áp đã cẩn thận bôi thuốc lên miệng vết thương cho cô. “Cậu-Cậu chủ, dừng lại đi, Raffle cứ, cứu…ah,mm…!” “ Đó là lý do tại sao…ta bảo em…phải chờ ta…chờ cho đến khi ta quay trở về.” Nhưng cái người tên Rafflette đã xuất hiện trong giấc mơ của cô chỉ muốn thỏa mãn cái tham vọng và ham muốn của hắn. Những giấc mơ tiên tri. Cái khả năng ấy, nó như một căn bệnh ám ảnh đẩy Yuriel đến cái tương lai mịt mù tăm tối phía trước. Tất cả những gì em muốn chỉ đơn giản là được ở bên cạnh Ngài.
Danh sách chương
4 tuần trước
4 tuần trước
4 tuần trước
4 tuần trước
4 tuần trước
4 tuần trước
4 tuần trước
4 tuần trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
4 tuần trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
6 tháng trước
Bình Luận