Kim Chủ Đế

Tên Khác: Sugar Daddy, Jinzhu

Tình trang: Đang cập nhật

Đang dịch: Chap 16 Tiếng Việt

Tác giả: Tandad - Pupuplanet - Phỉ Nguyệt Chi Truyện

Thống kê:006362
Tình yêu trong sáng nhưng thật mong manh, vì yêu tôi nguyện từ bỏ tất cả, nhưng một con người một lòng toan tính, trục lợi như anh sẽ không bao giờ biết được điều đó....Chu Nguyên, một con người như anh sẽ không bao giờ biết yêu...
Danh sách chương
11 tháng trước
11 tháng trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
5 tháng trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
1 năm trước
Bình Luận